Databeskyttelsespolitik

Outnorths databeskyttelsespolitik

Outnorth værner om din personlige integritet. Denne databeskyttelsespolitik beskriver, hvordan Outnorth indsamler og anvender dine personoplysninger. Den beskriver også dine rettigheder i forhold til os, og hvordan du udøver dine rettigheder. Du kan altid kontakte, hvis du har spørgsmål om integritets- og databeskyttelse ved at sende en e-mail til os på [email protected]

Når du benytter Outnorths tjenester, accepterer du vores databeskyttelsespolitik og behandling af dine personoplysninger. Du accepterer også, at Outnorth benytter elektroniske kommunikationskanaler for at meddele oplysninger til dig. Det er vigtigt, at du læser og forstår vores databeskyttelsespolitik, før du gør brug af vores tjenester.
For at kunne levere vores tjenester og produkter til dig bliver vi nødt til at behandle dine personoplysninger, som beskrevet nedenfor. Det gør med størst mulige hensyn til din integritet.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Oplysninger, som du videregiver til os. Du kan videregive oplysninger om dig direkte eller indirekte på en række forskellige måder, som f.eks. når du afgiver en bestilling, tilmelder dig til vores nyhedsbrev, kontakter os, anvender ”Mine sider” eller andre af Outnorths tjenester, hvor du opgiver personoplysninger. Det kan f.eks. være:
 • Person- og kontaktoplysninger - navn, fødselsdato, faktura- og leveringsadresse, e-mailadresse, mobilnummer, m.v.
Oplysninger vi indsamler om dig. Når nu benytter vores tjenester (f.eks. når du afgiver en bestilling eller anvender ”Mine sider”), kan vi indsamle følgende oplysninger:
 • Person- og kontaktoplysninger - navn, fødselsdato, faktura- og leveringsadresse, e-mailadresse, mobilnummer, m.v.
 • Information om produkter/tjenester - detaljer om de produkter/tjenester du har købt.
 • Historiske oplysninger - din købshistorik.

 • Oplysninger om, hvordan du interagerer med Outnorth
  - hvordan du anvender vores tjenester, herunder svartider for sider, fejl ved downloading, hvordan du fandt og forlod tjenesten samt leveringsmeddelelser, når vi kontakter dig.
 • Enhedsoplysninger - f.eks. IP-adresse, sprogindstillinger, browser-indstillinger, tidszone, operativsystem, platform og skærmopløsning.
Oplysninger, du giver os, samt oplysninger om produkterne/tjenesterne, er generelt nødvendige for at indgå en aftale med os, mens de øvrige oplysninger, vi indsamler, generelt er nødvendige til andre formål, som beskrevet nedenfor.

Hvad gør vi med dine oplysninger?

Leverer, udfører og forbedrer vores tjenester. Alle data anvendes til at levere, udføre og forbedre Outnorths tjenester og produkter. Outnorth behandler personoplysninger til følgende formål baseret på nedenstående lovgrundlag:

Formål med behandlingenLovgrundlag for behandlingen ("hvorfor er behandlingen nødvendig")Automatisk afgørelse (J/N)
For at levere produkter og tjenester til digOpfylde vores kontraktlige forpligtelser over for digN
For at kunne administrere din betaling og kundeforholdet, f.eks. for at opfylde vores eventuelle forpligtelser over dig og for at meddele dig oplysninger og levere de produkter og tjenester, som du anmoder os om.Opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for digN
For at foretage kundeanalyser, administrere Outnorths tjenester og til Outnorths interne forretninger, herunder fejlsøgning, dataanalyse, test, forskning og til statistik.Opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig og andre legitime interesserN
For at sikre at indhold præsenteres effektivt for dig og din enhed.Opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig og andre legitime interesserN
For at forhindre misbrug af Outnorths tjenester som en del af vores bestræbelser på at sikre tjenesterneOpfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig og efterleve gældende lovgivningN
For at forbedre vores tjenester og for generel forretningsudvikling, som f.eks.a t forbedre produktsortiment, udvikle nye funktioner og nye forretningsmuligheder.Andre legitime interesserN
For at efterleve gældende lovgivning, såsom lov om bekæmpelse af hvidvask af penge og bogføringslove samt kapitaldækningskravEfterleve gældende lovgivningN

Kommunikation med dig. Outnorth kan også anvende dine oplysninger til at kommunikere relevant information vedrørende produkter eller lignende tjenester og til at foretage kundetilfredshedsundersøgelser med hensyn til vores tjenester (f.eks. efter at du har kontaktet Outnorths kundeservice) via elektroniske kommunikationskanaler og telefon. Hvis du ikke ønsker at modtage denne kommunikation, er du velkommen til at sende en e-mail til [email protected] eller ændre dine kommunikationsindstillinger på ”Mine sider”.

Hvem kan vi videregive dine oplysninger til?

Vi overfører eller deler eventuelt dine oplysninger med udvalgte tredjeparter i henhold til nedenstående. Vi træffer alle rimelige retlige, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine oplysninger behandles sikkert og med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved overførsel til eller deling med sådanne udvalgte tredjeparter.

Leverandører og underleverandører såsom virksomheder indenfor Logistik- og transportfirmaer, der leverer dine produkter. Leverandør af CRM, sms-tjenesteleverandør, chatleverandør.

Myndigheder. Outnorth videregiver eventuelt nødvendige oplysninger til myndighederne, som f.eks. politi, skattevæsen eller andre myndigheder, som vi er forpligtet til i henhold til loven, eller hvis du har accepterer, at vi gør det.

Afhændelse. Outnorth videregiver eventuelt dine oplysninger til tredjeparter:
 • hvis Outnorth sælger eller køber en virksomhed eller aktiver, kan Outnorth eventuelt videregive personoplysninger til en potentiel sælger eller køber af pågældende virksomhed eller aktiver.
 • Hvis Outnorth eller en væsentlig del af Outnorths aktiver opkøbes af en tredjepart, kan personoplysninger vedrørende Outnorths kunder eventuelt videregives.
Hvad vi IKKE gør med dine oplysninger. Vi sælger ikke dine personoplysninger til tredjepart, medmindre vi har indhentet dit samtykke dertil.

Hvor behandler vi dine personoplysninger?

Vi stræber altid efter at behandle din oplysninger inden for EU/EØS. Oplysningerne kan dog i nogle tilfælde overføres til, og behandles i, lande uden for EU/EØS af et selskab inden for Outnorth koncernen eller af andre leverandører eller underleverandører. Da Outnorth har stort fokus på altid at beskytte dine oplysninger, har Outnorth truffet alle rimelige retlige, tekniske og organisatoriske foranstalntinger for at sikre, at dine oplysninger behandles sikkert og med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau til sammenligning med og på samme niveau som den beskyttelse, der gives inden for EU/EØS.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer dine personoplysninger så længe, du er kunde og derefter i 36 måneder til analyse og kommunikation samt så længe det kræves i henhold til retslige opbevaringstider. Hvis vi gemmer dine oplysninger til andre formål end til opfyldelse af vores kontraktlige forpligtelser, f.eks. for at opfylde krav til bogføring og lovbestemte krav, opbevarer vi kun oplysningerne så længe, som det er nødvendigt og/eller lovbestemt til det respektive formål.

Din ret til adgang, rettelse og sletning

 • Ret til at få adgang til dine oplysninger. Du kan anmode om en kopi af de oplysninger, du gerne vil vide og verificere de oplysninger, vi har om dig. Det er gratis at anmode om en kopi.
 • Ret til rettelse. Du har ret til at korrigere forkerte eller ufuldstændige oplysninger om dig.
 • Ret til at blive slettet ("ret til at blive glemt"). Du har ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger i de tilfælde, hvor oplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil de blev indsamlet. Der kan dog være retlige forpligtelser for Outnorth, som forhindrer os i umiddelbart at slette nogle af dine oplysninger. Disse forpligtelser følger af bogførings- og skattelovgivning samt af forbrugerlovgivning. Det, vi så gør, er at blokere de oplysninger, som vi er forpligtede til at gemme, fra at kunne anvendes til andre formål end at opfylde sådanne retlige forpligtelser.

Hvordan forholder det sig med cookies og lignende teknologier?

Vi anvender cookies og lignende sporingsteknologier for at kunne levere en skræddersyet oplevelse. For mere information om hvordan Outnorth anvender cookies og lignende, se https://www.outnorth.dk/handelsbetingelser#cookies

Kontakt os

Outnorth AB er registreret i det svenske selskabsregister med virksomhedsnummer 556709-7349 og har hjemsted på adressen Deltavägen 7, 3. sal, 352 45 Växjö, Sverige.
Vores kundeservicekonsulenter modtager gerne spørgsmål om databeskyttelse og personoplysninger. Du kan altid kontakte Outnorths kundeservicekonsulenter på [email protected].
Outnorth AB er dataansvarlig (controller) for behandlingen af dine personoplysninger i henhold til ovenstående. Outnorth AB er underlagt svensk databeskyttelseslovgivning.
Gå ind på www.outnorth.dk for mere information om Outnorth.

Du surfer netop nu i inkognitotilstand og kan ikke gemme dine personlige favoritter,. For at kunne buge denne funktion, aflut inkognitotilstand og besøg vores webshop på nyt. Luk!